Bokslut

Bokslut & inkomstdeklaration

Även om man väljer att sköta sin egen löpande bokföring så kan det vara svårt att upprätta ett bokslut och göra en inkomstdeklaration. Mikenits redovisningstjänst består av:

 

  • Bokslutsarbete
  • Årsredovisning (när lagen kräver så)
  • Inkomstdeklarationer ink K (Kapitalbilagor) och N-bilagor (näringsbilagor) om lagen kräver det.

 

Inkomstdeklaration

Även företagare och företag ska inkomstdeklarera. Detta sker vid olika tillfällen beroende på företagsform. Eftersom enskilda firmor inte räknas som juridiska personer, deklareras dessa under Inkomstdeklaration 1 – det vill säga vid samma tillfälle som privatpersoner. Övriga bolagsformer räknas som juridiska personer och deklareras under separata inkomstdeklarationer. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller Inkomstdeklaration 2. Inkomstdeklaration 3 gäller för stiftelser och ideella föreningar och Inkomstdeklaration 4 för handelsbolag. I ett företags inkomstdeklaration ska det framgå hur mycket företaget tjänat och hur mycket skatt som betalats in under det gånga året. När dessa uppgifter blir redovisade kan Skatteverket fastställa företagets slutliga skatt. Ett företags bokslut ligger till grund för inkomstdeklarationen, men skattemässiga korrigeringar är ofta nödvändiga för att deklarationen ska bli rätt. Våra skatteexperter kan komma med förslag om vinstdisposition som mest gynnar Er skattemässigt. Ni väljer om Ni vill anlita Mikenit för hela “paketet”, eller om Ni bara vill nyttja vissa delar av redovisningstjänsten.

 

Bokslut

Bokslutsarbetet innehåller balansavstämning, en hel del bokslutsdispositioner, bland annat, lagerinventering, definition av upplupna/förutbetalda kostnader och intäkter, avskrivningar osv.

 

Årsredovisning

HAR DU FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?

Kom igång med fri konsultation

Boka