Bokföring

Bokföring & redovisning

Med bokföringsservicen blir era samtliga transaktioner och verifikat registrerade på rätt sätt enligt god redovisningssed. Mikenit tar även emot så kallade eftersläp som är ett av våra specialiteter Ni får hjälp att ha håll koll på era likvida medel: kassa, postgiro, bankgiro mm. Mikenit upprättar momsrapporter samt deklarerar moms och löneskatter varje månad. Ni får resultat- och balansresultatrapport varje månad så ni kan hålla koll på er ställning. Samtidigt gör vi en genomgång av samtliga rapporter och tar fram förslag på hur ni kan förbättra verksamhetens gång.

HAR DU FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?

Kom igång med fri konsultation

Boka