Bokföring & Redovisning

Bokföring & redovisning

Bokföring

Med bokföringsservicen blir era samtliga transaktioner och verifikat registrerade på rätt sätt enligt god redovisningssed.

Mikenit tar även emot så kallade eftersläp som är ett av våra specialiteter Ni får hjälp att ha håll koll på era likvida medel: kassa, postgiro, bankgiro mm.

Mikenit upprättar momsrapporter samt deklarerar moms och löneskatter varje månad. Ni får resultat- och balansresultatrapport varje månad så ni kan hålla koll på er ställning.

Samtidigt gör vi en genomgång av samtliga rapporter och tar fram förslag på hur ni kan förbättra verksamhetens gång.

Redovisning

Även om man väljer att sköta sin egen löpande bokföring så kan det vara svårt att
upprätta ett bokslut och göra en inkomstdeklaration.

Bokslutsarbetet innehåller en hel del bokslutsdispositioner, bland annat,
lagerinventering, definition av upplupna/förutbetalda kostnader och intäkter,
avskrivningar osv.

Mikenits redovisningstjänst består av:

Bokslutsarbete

Årsredovisning (när lagen kräver så)

Inkomstdeklarationer ink N-bilagor (näringsbilagor)

Våra skatteexperter kan komma med förslag om vinstdisposition som mest gynnar
Er skattemässigt.

Ni väljer om Ni vill anlita Mikenit för hela “paketet”, eller om Ni bara vill nyttja vissa
delar av redovisningstjänsten.

Tillvägagångssätt

Verifikationer lämnas till Mikenit via rekommenderat brev, e-post, eller personligen, har ni en liten verksamhet med få verifikat går det bra att lämna dessa i början av varje månad.

Till skatteverket lämnas ansökan om ombud som betyder att ni slipper göra skattedeklarationer själva. Efter godkännande kommer Mikenit sköta deklarationer framöver åt er elektroniskt.

I bokföringstjänsten kan även ingå utläggsredovisning och kassaredovisning om så önskas.

When it comes to figuring all these taxing, bookkeeping and accounting intricacies, any SMB company needs a professional help – our help!

CONTACT US NOW